Gambar dari wati apriani
Internet
dari wati apriani - Thursday, 19 August 2010, 11:27
  Internet (kependekan dari interconnected-networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworking.
Visualisasi dari beberapa route pada jaringan Internet.

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet